BTW

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief.
Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.
Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief.

Bijvoorbeeld:
 • herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten     inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
 • vervangen van ramen, deuren en kozijnen
 • kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
 • grootschalige betonreparatie
 • stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden
 • het enkel herstellen van voegen in metselwerk
 • aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden
 • schuren en lakken van parketvloeren
 • Het schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 6%-tarief.

  Woningen ouder dan 2 jaar
  Het 9%-tarief voor het schilderen, stukadoren, behangen, isoleren en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat.
  Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen: Niet als woning gelden: Ouder dan 2 jaar:
  Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen,
  als die woning ouder is dan 2 jaar.
  U moet dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van uw opdrachtgever.
  Bij het bepalen of een woning ouder dan 2 jaar is, geldt als datum van eerste ingebruikneming,
  de datum waarop de woning voor het eerst duurzaam wordt gebruikt.
  Is een pand niet vanaf het begin als woning in gebruik geweest?
  Dan bepaalt de datum waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen,
  of de woning ouder is dan 2 jaar.
  Als een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen,
  moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

  Klik hier Bron Belastingdienst